Avgiftsbestämmelser


Den årliga avgiften består av en fast effektavgift (abonnerad effekt x effektavgift) som baseras på den abonnerade effekten, samt energiavgift som baseras på fastighetens uppmätta energiförbrukning.

Fakturering sker månadsvis i efterskott och betalning skall vara oss tillhanda enligt angiven datum på fakturan. Nedanstående avgifter anges exklusive moms.

Priserna gäller fr.o.m. 2018-01-01 – 2018-12-31

Tariff avtal

TariffAbonnerad effekt kWEffektavgift avtal kr/kWEnergi avgift avtal öre/kWh
A10-100197:0066:10
A2101-500221:8063:85
A3501-1000245:7061:30
A41001-293:1058:00

Tariff rörlig

TariffAbonnerad effekt kWEffektavgift avtal kr/kWEnergi avgift avtal öre/kWh
R10-1500 29972:00

Vi gör Trelleborg
till en bra plats
att bo på!