Avgiftsbestämmelser


Den årliga avgiften består av en fast effektavgift (abonnerad effekt x effektavgift) som baseras på den abonnerade effekten, samt energiavgift som baseras på fastighetens uppmätta energiförbrukning.

Fakturering sker månadsvis i efterskott och betalning skall vara oss tillhanda enligt angiven datum på fakturan. Nedanstående avgifter anges exklusive moms.

Priserna gäller fr.o.m. 2020-01-01 – 2020-12-31

Tariff avtal

TariffAbonnerad effekt kWEffektavgift avtal kr/kWEnergi avgift avtal öre/kWh
A10-100204:6067:70
A2101-500227:5065:40
A3501-1000252,0062:80
A41001-300:6059:40

Tariff rörlig

TariffAbonnerad effekt kWEffektavgift avtal kr/kWEnergi avgift avtal öre/kWh
R10-1500 32573:50

Vi gör Trelleborg
till en bra plats
att bo på!