Avgiftsbestämmelser


Den årliga avgiften består av en fast effektavgift (abonnerad effekt x effektavgift) som baseras på den abonnerade effekten, samt energiavgift som baseras på fastighetens uppmätta energiförbrukning.

Fakturering sker månadsvis i efterskott och betalning skall vara oss tillhanda enligt angiven datum på fakturan. Nedanstående avgifter anges exklusive moms.

Priserna gäller fr.o.m. 2019-01-01 – 2019-12-31

Tariff avtal

TariffAbonnerad effekt kWEffektavgift avtal kr/kWEnergi avgift avtal öre/kWh
A10-100202:0066:9
A2101-500224:6064:60
A3501-1000248,8062
A41001-296:8058:70

Tariff rörlig

TariffAbonnerad effekt kWEffektavgift avtal kr/kWEnergi avgift avtal öre/kWh
R10-1500 32573:50

Vi gör Trelleborg
till en bra plats
att bo på!