Om fjärrvärme

Fjärrvärme - ett system som bygger på ett slutet kretslopp


Ett fjärrvärmesystem består av ett eller flera fjärrvärmeverk och ett ledningsnät med kundanslutningar.Vid fjärrvärmeverket värms vatten upp – i Trelleborg, liksom i de allra flesta andra fjärrvärmeorter – genom förbränning av biobränsle.De heta vattnet passerar därefter huvudpumpar som skapar cirkulation i hela fjärrvärmesystemet.

Fjärrvärmen distribueras till kunderna genom ett tvårörssystem, en framledning för hetvatten och en returledning med avkylt vatten. I marken löper två paralella rör där vatten med en temperatur på mellan 60 och 120 grader cirkulerar mellan kunder och produktionsanläggningen.

I kundens fastighet är fjärrvärmevattnet åtskilt från husets egna tappvatten och radiatorsystem. Att gå över till fjärrvärme innebär att man installerar en fjärrvärmecentral. Denna är inte större än ett badrumsskåp och kan hängas på väggen, oftast i källaren,men kan rymmas i grovköket eller garaget. Fjärrvärmecentralen ansluts till fjärrvärmnenätet med två rör. Centralen består av två värmeväxlare som överför värmen till fastighetens båda system.

Vi gör Trelleborg
till en bra plats
att bo på!