Om oss

Trelleborgs Fjärrvärme AB är ett av Trelleborgs kommun helägt bolag.


Bolaget bedriver produktion, distribution och handel med fjärrvärme och övrig verksamhet kopplad till fjärrvärme.

Den övergripande målsättningen är att bolaget skall främja energiförsörjningen och verka för låga energikostnader inom ramen för en förbättrad miljö.

Allt fler i Trelleborg upptäcker de stora fördelar som fjärrvärme innebär: Trygghet, bekvämlighet, miljönytta och inte minst lägre energikostnader.

Sedan starten 2002 har vi expanderat fortlöpande, och utbyggnaden fortsätter.

Vi förfogar och driver ett flertal produktionsanläggningar som till mer än 95 procent eldas med klimatneutralt förnybart bränsle. Dessutom köper vi in fjärrvärme, även den producerad med biobränsle. Det största och modernaste produktionsanläggningen i norra delen av staden – Östervångsverket, vars bränsle består av skogsflis och står för den huvudsakliga fjärrvärmeproduktionen i tätorten.

Som kund hos oss kan du leva i trygg förvissning om att du använder ett miljövänligt och resurssnålt uppvärmningssystem. Trelleborgs Fjärrvärme AB:s verksamhet har minskat utsläppen av koldioxid under 2012 med 19 165 ton CO² och totalt 17,1% av Trelleborgs totala utsläpp av CO² under 2012.

Hög verkningsgrad, genom optimal förbränning och effektiv rökgasrening medför inte bara god ekonomi för oss och våra kunder, detta gynnar hälsa och miljö för samtliga invånare.

Vi gör Trelleborg
till en bra plats
att bo på!