Avgiftsbestämmelser villa Serresjö/Stavstensudde


Avgiftsbestämmelser för leverans av fjärrvärme till Trelleborgs Fjärrvärme AB:s kunder

Den årliga avgiftenme består av en fast årsavgift, samt energiavgift eller rörligt pris som baseras på fastighetens uppmätta energiförbrukning.

Fakturering sker månadsvis i efterskott och betalning skall vara oss tillhanda enligt angiven datum på fakturan. Nedanstående avgifter anges inklusive moms.

Priserna gäller fr.o.m. 2020-01-01 – 2020-12-31. Priserna är inklusive moms.

Avgiftsbestämmelser villa Serresjö/Stavstensudde

Tabell avtal

TariffAb effekt kWÅrsavgift avtal kr/årÉnergiavgift avtal öre/kWhVarmvatten kr/kbm
Villa avtal0-20
245490:60
132,50

Tabell rörlig

TariffAb effekt kWÅrsavgift rörlig kr/årÉnergiavgift rörlig öre/kWhVarmvatten kr/kbm
Villa avtal0-20
253593:30130:30

Vi gör Trelleborg
till en bra plats
att bo på!