Avgiftsbestämmelser villa Trelleborg


Avgiftsbestämmelser för leverans av fjärrvärme till Trelleborgs Fjärrvärme AB:s kunder

Den årliga avgiften för färdig värme består av en fast årsavgift, samt en energiavgift eller rörligt pris som baseras på fastighetens uppmätta energiförbrukning.

Fakturering sker månadsvis i efterskott och betalning skall vara oss tillhanda enligt angiven datum på fakturan. Nedanstående avgifter anges inklusive moms.

Priserna gäller fr.o.m. 2019-01-01 – 2019-12-31. Priserna är inklusive moms.

Avgiftsbestämmelser villa Trelleborg

Tariff avtal

TariffAbonnerad effekt kWÅrsavgift avtal kr/årEnergiavgift avtal öre/kwh
Villa avtal0-20
2423
89:50

Tariff rörlig

TariffAbonnerad effekt kWÅrsavgift avtal kr/årEnergiavgift avtal öre/kwh
Villa rörlig0-20
266398:45

Vi gör Trelleborg
till en bra plats
att bo på!