Reko fjärrvärme

Trelleborgs Fjärrvärme är Reko-certifierade


Att Trelleborgs fjärrvärme är Reko-certifierade betyder att vi lever upp till högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende, för dig som kund innebär det trygghet.

Att kvalitetsmärka oss är ett sätt att visa våra kunder att vi är ett ansvarskännande fjärrvärmeföretag med ett långsiktigt perspektiv.

Reko är utformat utifrån krav och förväntningar som formulerats av representanter för fjärrvärmens kunder. Vi ska bland annat ge en tydlig och lättillgänglig information om exempelvis verksamheten och prisförändringar.

Mer information kan du få om du klickar på nedanstående länk:

http://www.svenskfjarrvarme.se/

 

Vi gör Trelleborg
till en bra plats
att bo på!